Toimintayksiköt

Järjestötoiminta

Hengitysliiton järjestötoiminnassa on mukana yli 18 000 jäsentä ja 72 hengitysyhdistystä. Suuri osa toiminnasta on avointa kaikille kiinnostuneille. Järjestötoiminnan rahoitus tulee pääosin STEAlta. Järjestötoiminnassa työskentelee yhteensä noin 30 henkeä.

www.hengitysliitto.fi

Sosiaalisessa mediassa järjestötoiminnan viestit tunnisteella @hengitysliitto.

Sytyke

Sytyke on Ylivieskassa toimiva työpaja, jonka toimialuetta ovat ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus, uravalmennus, työkyvyn arvioinnit sekä työpajatoiminta. Sytyke toimii Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella, henkilökuntaa on noin 20 henkeä.

Valmennus- ja kuntoutuspalveluiden asiakkaita ovat nuoret ja osatyökykyiset henkilöt, joille etsitään väyliä työ- ja opiskeluelämään. Sytyke tarjoaa myös matalan kynnyksen toimintaa eli sosiaalista kuntoutusta, jossa tavoitteena on arkirytmin hankkiminen ja elämänhallinnan lisääntyminen.

Valmennus- ja kuntoutuspalveluiden tilaaja-asiakkaita ovat muun muassa Kela, kunnat ja työeläkeyhtiöt. Lisäksi metalli-, puu-, ja kokoonpanoalojen työpajat tarjoavat erilaisia alihankintapalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille.

www.sytyke.fi

Sosiaalisessa mediassa tunnisteella @sytyke.fi. 

Kiinteistöpalvelut

Hengitysliiton kiinteistöpalvelut hankkivat ja hallinnoivat tilaratkaisut ja niihin liittyvät toiminnot ja palvelut kaikille liiton toimintayksiköille ja omistamille yhtiöille. Lisäksi ne huolehtivat omistuksessa olevien vapaiden tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille toimijoille.

Lue lisää verkossa: www.hengitysliitto.fi/kiinteistöpalvelut

Osakeyhtiöt

Hengitysliiton omistamat osakeyhtiöt viestivät toiminnastaan omilla verkkosivuillaan. Lue lisää:

Ammattiopisto Luovi Oy

Taitoreitti Oy