FirstWhistle-ilmoituskanava

Hengitysliitto ry:ssä tavoitteemme ja toimintatapamme on kehittää toimintaamme avoimesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hengitysliitossa käyttöönotetulla FirstWhistle-ilmoituskanava, jolla toteutamme EU:n Whistleblowing-direktiivissä määrättyä toimintamallia. Ilmoituskanava on myös osa Hengitysliitto-konsernin riskienhallintajärjestelmää. Jokainen työntekijämme tai yhteistyökumppanimme voi ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä ja saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset. 

Väärinkäytösepäilyissä rohkaisemme työntekijöitämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan esihenkilöön, henkilöstöpalveluihin tai keneen tahansa johtoryhmän jäseneen. Yhteistyökumppaneidemme toivomme kertovan epäilyt ensisijaisesti omalle yhteyshenkilölle. Jos tietoja ei voi kertoa avoimesti, FirstWhistlen kautta annamme mahdollisuuden kertoa epäilyistä ja väärinkäytöksistä nimettömänä. 

Ilmoittaminen 

Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. FirstWhistle ei ole oikea kanava esimerkiksi henkilökohtaisen tyytymättömyyden ilmaisemiseen. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin, kun tietää ne perättömiksi. Ilmoittajalla tekijällä on perusteltu syy uskoa, että ilmoitetut väärinkäytöksiä koskevat tiedot pitivät paikkaansa ilmoittamishetkellä.  

Ilmoituksen voi jättää mm. seuraavissa epäilytapauksissa:  

  • rikos- ja väärinkäytösepäilyt  
  • omaisuus tai taloudelliset väärinkäytökset,  
  • hankintojen tai niiden kilpailuttamisen väärinkäytökset,  
  • organisaation etuuksien väärinkäyttäminen, lahjonta tai suosiminen,  
  • uhkailu, painostus, vakavat syrjinnän tai ahdistelun muodot  

Toivomme, että ilmoituksen tekijä antaa tietonsa epäilystään ilmoituskanavassamme ensisijaisesti omalla nimellä. Halutessaan ilmoituksen epäilystä voi jättää myös nimettömänä. Ilmoitusmenettely mahdollistaa ilmoitusten tekemisen anonyymisti ja turvallisesti. Ilmoittajaa ei saa kohdella asiattomasti eikä tehdä häneen kohdistuvia vastatoimia ilmoittamisesta johtuen. 

Ilmoitusten käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Tarvittaessa valtuutetut henkilöt voivat pyytää luottamuksellisesti tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät, eivät saa tehtyjä ilmoituksia tietoonsa.  

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Kukaan tutkintaa suorittavista ei saa pyrkiä selvittämään ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä millään tavoin. 

Ilmoituksessa mainitun henkilön suojelu ja hänen tiedonsaantioikeutensa 

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Hengitysliitto säilyttää tietoja vain sen aikaa, kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Lisätietoa Whistleblowing-tietosuojaseloste

Ilmoituksen antaminen 

FirstWhistle-ilmoituskanava ohjaa ilmoituksen antamista. Ilmoituskanavassa olevaa ohjeistusta kannattaa seurata huolellisesti, jotta ilmoituksen tekijä voi seurata asian käsittelyn etenemistä.  

Hengitysliiton FirstWhistle-ilmoituskanava.

Lisätietoja:  

Riitta Anttila 
Henkilöstöjohtaja 
Hengitysliitto ry 
riitta.anttila@hengitysliitto.fi